Flygbränsle

Flygplatsen kan erbjuda flygbränsle Avgas 100 LL.

Ring 070 46 96 807 för mer information.