Öppet tider

Campingens öppettider: Från och med Midsommar till och med augusti.

Restaurang Hangaren är öppen fr o m 5 juli 2020.

Ring 070 53 53 663 eller 070 46 96 807 för öppettider.