Öppet tider

Ring för information.

Stugor kan hyras fr.o.m. maj t.o.m. september.

För info ring 070 53 53 663 eller 070 46 96 807