Öppet tider

Campingen är öppen från och med midsommar till och med augusti.

Restaurang Hangaren är öppen under samma tid.

Stugor kan hyras veckovis fr.o.m. maj t.o.m. september.

För info ring 070 53 53 663 eller 070 46 96 807