top of page

Trivsel- & ordningsregler

Trivsel och ordningsregler hos oss på Åviken Fly Camp:

  • Campinggästen ska följa gällande regler för brandsäkerhet/avstånd mellan husvagnar, husbilar och tält.  

  • Visa hänsyn till övriga gäster.

  • För allas trivsel ska var och en plocka upp efter sig.

  • Hundar får ej släppas lösa eller vara lösa på campingen.

  • Efter kl. 23.00 ska vi vara lite tystare på campingen.

  • Sunt förnuft gäller !

bottom of page