top of page

Flygplatsen ESNF

Flygfältet är ett 570 m långt och 10 m brett gräsfält med banriktning 01 och 19.

Båda banriktningarna har en hinderfri inflygningsson på 100 m så hela fältet är ca 700 m från trädtoppshöjd.

Höjd över havet 39 ft / 12 m

Radiofrekvens  Åviken radio 123.400

Ni som tänker landa på fältet måste först ringa 070 46 96 807 för mer information.

Se även Svenska flygfält. 


Status på flygfältet ESNF ring för information 070 46 96 807

Det går bra att landa med s. k. sportflygplan på fältet som är 10 m brett och ca 700 m långt från trädtoppshöjd.

Man måste landa på mitten på den 10 m breda landningsbanan och inte svänga ut på stråken som kan vara mjuka.

Stråken, på vardera sidan om banan är 10 m breda.

På vardera änden på fältet, ska man vända runt med flygplanet på en 30 m bred förstärkt yta.

Uppställningsplatser för flygplan finns bortom södra änden av fältet och norr och söder om hangaren. 

bottom of page