Flygbränsle

Flygplatsen har en manuell tankanläggning med bränsle Avgas 100 LL.

Kontakta receptionen i Hangar-Restaurangen för betjäning.