Flygbränsle

Flygplatsen har en manuell tankanläggning med bränsle Avgas 100 LL.

Ring 070 46 96 807 för mer information.